Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού

 

Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού κ. Γιάννη Νικολακάκη:

Πρόσκληση Σύγκλησης  5ης  2017 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 21-3-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

                      Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

 1. Πρόταση παραχώρησης αρμοδιοτήτων Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων Δήμου Φαιστού (άρδευση) προς τους ΤΟΕΒ του Δήμου Φαιστού.
 2. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φαιστού και αντικατάσταση του.
 3. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση κολυμβητηρίου Μοιρών Δήμου Φαιστού».
 4. Εισήγηση έγκρισης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Κτηρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Δ. Γαλιάς Δήμου Μοιρών».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση κολυμβητηρίου Μοιρών Δήμου Φαιστού».
 6. Ορισμός της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2017 και ακύρωση της 19/2017 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την παραλαβή όλων των έργων που θα εκτελεστούν με το Νόμο 4416/2016 για το έτος 2017.
 8. Χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ του Μαραγκάκη Αντωνίου του Γεωργίου στις Μοίρες.

 Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

 1. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής κλιματιστικών μηχανημάτων πρώην ΚΑΠΗ Μοιρών.
 2. Μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων Δ.Ε. Ζαροιύ.
 3. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο.
 4. Σχετικά με το αίτημα της Ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Κόκκινου Πύργου περί επιστροφής παραχωρηθέντος οικοπέδου και αίθουσας από το Δήμο Φαιστού.

                    Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας

 1. Έγκριση παράτασης για 3 μήνες στον Γραμματέα του ΤΟΕΒ Β’ Ζώνης Μεσαράς (Πόμπια).

         Εισηγητής Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ξηρουδάκης Ιωάννης

 1. Κατανομή της Α’ δόσης έτους 2017 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
 2. Σύσταση επιτροπής καταλληλότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Φαιστού.
 3. Έγκριση αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μορονίου για την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου τους και του προαύλιου χώρου του.
 4. Έγκριση αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουσέ «Μιχαήλ Κουρμούλης» για την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου τους και του προαύλιου χώρου του.