Η αξιολόγηση των θεμάτων των πανελληνίων στο μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού από τους Φυσικούς του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Πράξη & Πρόοδος»

811

Τα θέματα της Φυσικής κρίνονται δυσκολότερα από εκείνα των δύο τελευταίων ετών, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και κάλυπταν μεγάλο κομμάτι της ύλης, χωρίς ασάφειες στις εκφωνήσεις.

Το θέμα Α απαιτούσε μεγάλη προσοχή κατά την ανάγνωση για να αποφευχθούν παρανοήσεις.

Το θέμα Β περιείχε έξυπνα θέματα που απαιτούσαν κριτική σκέψη, για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Το θέμα Γ ήταν ένα συνδυαστικό πρόβλημα Ταλαντώσεων και Κρούσεων, γνωστό στους μαθητές, που δεν έκρυβε παγίδες.

Το θέμα Δ βασιζόταν σε ένα πιο περίπλοκο πρόβλημα της Μηχανικής του Στερεού Σώματος, αρκετά διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το ερώτημα Δ4 ήταν αρκετά απαιτητικό και για το λόγο αυτό είχε ιδιαίτερη βαθμολογική αξία.

Τα θέματα απαιτούσαν αρκετό χρόνο και ενδέχεται να υπάρξει μεγάλη διασπορά στις βαθμολογίες των μαθητών.

Αξιολόγηση: Γιατρομανωλάκης Γιάννης

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φυσικών Επιστημών:

Γιατρομανωλάκης Γιάννης

Καταχανάκης Παύλος

Μανιδάκης Μανώλης

Δρ. Τρουλλινάκη Κωστούλα