Ενδιαφέρον πολλών για το Δήμο Ηρακλείου

437

Γράφει ο Μεσαρίτης

Σαν βγεις, ως λέν’, στον πηγεμό,

σε τούτη εδώ την πόλη,

και αν φωνάξεις: «Δήμαρχε»

σχεδόν, γυρίζουν όλοι.

 

Μια βόλτα είναι αρκετή, λίγο αν περπατήσεις,

Δημάρχους υποψήφιους, πολλούς θα συναντήσεις.

 

Έκπληκτος έμεινα μ’ αυτά, που διάβασα και είδα,

σ’ εφημερίδα τοπική, και δη, εις την Πατρίδα!

 

Δεκάδες τα ονόματα, που είν’ εγγεγραμμένα,

ξεχάσαν, ίσως σκόπιμα, ν’ αναφερθούν σ’ εμένα!