Ασθένειες του αμπελιού την περίοδο που διανύουμε

672

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248, πληροφορίες κ. Νίκο Μπαγκή.

Ευδεμίδα: Επαναληπτικός σε οινάμπελα στην πρώιμη και ενδιάμεση ζώνη σε Ηράκλειο – Λασίθι.

Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Συνδυασμένες επεμβάσεις με ευδεμίδα.

Τζιτζικάκι: Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο .

Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία.

Η αποτελεσματικότητα των χημικών επεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα ( βοτρύτη, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα.

Περιορίστε τις καταπολεμήσεις στις απολύτως αναγκαίες όσο πλησιάζει η συγκομιδή και τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής από την τελευταία επέμβαση.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της περιόδου και των ανέμων, που συνήθως πνέουν ισχυροί κατά την διάρκεια της ημέρας, συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται κοντά στο σούρουπο.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Στους ν. Ηρακλείου – Λασιθίου, στην πρώιμη ζώνη, στην ενδιάμεση (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην κάτω Μεσσαρά το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα της 3ης γενιάς (συλλήψεις και ωοτοκίες).

Οδηγίες :

Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης στους ν. Ηρακλείου – Λασιθίου:

Πρώιμη ζώνη Ηρακλείου – Λασιθίου: Σταφιδάμπελα – Οινάμπελα: 11-13 Ιουλίου

Ενδιάμεση ζώνη Ηρακλείου –Λασιθίου και κάτω Μεσσαρά: Σταφιδάμπελα – Οινάμπελα: 12-14 Ιουλίου

Προσοχή. Προσβολές από την 3η γενιά συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια.

Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

ΩΙΔΙΟ: (Erysiphe necator)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα, οι μίσχοι – άξονες των σταφυλιών μέχρι τη συγκομιδή ενώ το φύλλωμα όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες :

– Να γίνονται συνδυασμένες επεμβάσεις με την ευδεμίδα.

TZITZIKAKI:(Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Παρατηρούνται δυναμικοί πληθυσμοί σε αρκετά αμπέλια.

Οδηγίες :

– Μετά από έλεγχο στην κάτω πλευρά των φύλλων κι εφόσον διαπιστώνονται 50–100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα, μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.