Ασθένειες εσπεριδοειδών την περίοδο που διανύουμε

1217

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, κα Ροδιτάκη, τηλέφωνο 2810224948.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (Ceratitis capitata)

Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συλλήψεων στο δίκτυο παγίδευσης που φανερώνει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο προσβολών των όψιμων ποικιλιών εσπεριδοειδών από τη μύγα.

Αντιμετώπιση:

− Να συνεχιστεί η καταπολέμηση της μύγας στα ασυγκόμιστα πορτοκάλια, μανταρίνια και γκρέιπ φρούτ.

Οι προσβεβλημένοι καρποί όλων των οπωροφόρων δέντρων που συνυπάρχουν στον αγρό και προσβάλλονται από τη μύγα όπως και των εσπεριδοειδών πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ (Aonidiella aurantii), ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ Μαύρη ψώρα (Parlatoria zizyphi) ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ (Lepidosaphes beckii)

∆ιαπιστώνονται τα ευαίσθητα στη χημική καταπολέμηση νεαρά στάδια

των κοκκοειδών.

− Το κλάδεμα και το καθάρισμα των δέντρων αφήνουν να περνά ήλιος και αέρας εσωτερικά δημιουργώντας μη ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των κοκκοειδών. Σοβαρές προσβολές αναπτύσσονται σε δέντρα παραμελημένα, με πυκνή βλάστηση.

− Σε δέντρα πολύ προσβεβλημένα συστήνεται καταπολέμηση στο διάστημα: 7 – 10 Ιουνίου.

Δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Παραφινικά λάδια (θερινοί πολτοί, 2-4 εφαρμογές ανά 30 ημέρες)

Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή)

Acetamiprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημέρες)

Αzadirachtin A (3 εφαρμογές/ 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)

Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

Pyriproxyfen (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

Spirotetramat (2 εφαρμογές / 21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Sulfoxaflor (Isoclast active, 1-2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)

Chlopyrifos (1-2 εφαρμογές / 15 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

Chlopyrifos methyl (2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Προτιμήστε σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα.

Ψεκασμοί με θ ε ρ ι ν ο ύ ς πο λ τ ο ύ ς γίνονται αυστηρά σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 30οC, σε δέντρα ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση. Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.

Φ ΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ : (Phyllocnistis citrella)

Ξεκίνησαν προσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Προσβάλλει τα νεαρά φύλλα σχηματίζοντας στην κάτω επιφάνεια χαρακτηριστικές ο φ ι ο ε ι δ ε ί ς σ τ ο έ ς . Τα προσβεβλημένα φύλλα καρουλιάζουν, αποκτούν αργυρόχρωμη όψη και ξηραίνονται.

Στα ν ε α ρ ά δ εν δ ρ ύ λλ ι α και στα τ ρ υ φ ε ρά ε μ β ό λ ι α μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά καταστρέφοντας τα ολοσχερώς. Η δράση του εντόμου είναι έντονη καλοκαίρι και φθινόπωρο.

Οδηγίες:

− Να ξεκινήσει άμεσα η προστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και νέες φυτείες. Οι ψεκασμοί κάλυψης γίνονται σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.

− Στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας ο φυλλοκνίστης αντιμετωπίζεται κυρίως με καλλιεργητικούς χειρισμούς όπως οι ισορροπημένες αρδεύσεις, ο περιορισμός των όψιμων καλοκαιρινών λιπάνσεων, αφαίρεση και απομάκρυνση των τρυφερών λαίμαργων βλαστών.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Abamectin (3 εφαρμογές/ 7 ημ. αναμονή πριν τη συγκομιδή 10 ημ.)

Acetamiprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρμογές/ 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)

Chlorantraniliprole (2 εφαρμογές, μόνο σε νεαρά, μη παραγωγικά δέντρα)

Imidacloprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Methoxyfenozide (2 εφαρμογές /10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Milbemectin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Phosmet (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Thiamethoxam (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 28 ημ.)

Tebufenozide (2 εφαρμογές / 14 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Dialeurodes citri)& ΕΡΙΩΔΗΣ

ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Aleurothrixus floccosus)

Οι προσβολές στη νέα βλάστηση είναι σχετικά περιορισμένες. Οι αλευρώδεις συνήθως αναπτύσσουν επιζήμιους πληθυσμούς όταν δεν εφαρμόζονται κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα (αναφέρονται στο φυλλοκνίστη) ή/και όταν απουσιάζουν οι πολύ αποτελεσματικοί φυσικοί εχθροί λόγω αλόγιστης χρήσης εντομοκτόνων. Αναπτύσσονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, σε περιοχές με υψηλή υγρασία. Η ζημιά που προκαλούν οφείλεται σε απομυζήσεις των χυμών και στα άφθονα μελιτώματα που ευνοούν την ανάπτυξη τωνμυκήτων της καπνιάς.

Οδηγίες:

− Διαλευρώδης:

Σε δέντρα που δεν έχουν γίνει καλλιεργητικοί χειρισμοί και ήταν προσβεβλημένα την περσινή χρονιά συστήνεται ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα στο διάστημα: 7 – 10 Ιουνίου.

− Εριώδης αλευρώδης:

Πρέπει να αποφεύγονται οι χημικές επεμβάσεις προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή την περίοδο το αποκλειστικό παρασιτοειδές Cales noaki που δρα ικανοποιητικά. Συμβουλεύεστε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους τοπικούς γεωπόνους για το φυσικό παρασιτισμό του εριώδη προσκομίζοντας δείγματα. Όπου απαιτείται αντιμετώπιση να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή)

Παραφινικά λάδια (θερινοί πολτοί, 2-4 εφαρμογές ανά 30 ημέρες)

Αzadirachtin A (3 εφαρμογές/ 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)

Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

Imidacloprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Phosmet (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Spirotetramat (2 εφαρμογές / 21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η : Επιλέγετε φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες της ετικέτας συσκευασίας και φροντίζετε να τηρούνται οι χρόνοι που αναγράφονται μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Οι αλόγιστοι ψεκασμοί καταστρέφουν τα ωφέλιμα έντομα και δημιουργούν εξάρσεις βλαβερών εντόμων. Κάνετε μόνο τους απαραίτητους ψεκασμούς στις ενδεικτικές ημερομηνίες. Προτιμήστε σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (αρπακτικά, παρασιτοειδή). Για τη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων εφαρμόζετε την πρακτική των αψέκαστων ζωνών. Οι ζώνες αυτές αποτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται από χρονιά σε χρονιά μέσα στον αγρό.