Άλλα κόλπα με τις σταγόνες…

3305

Τελικά δεν παιζόμαστε…

Υποχρεωτικές οι σταγόνες εκτός αναδασμού και το μέτρο πέτυχε καθώς πάνω από το 90% των καταναλωτών έχει αλλάξει τα δίκτυά του και το υπόλοιπο 10% θα το κάνει πολύ σύντομα, αλλά όμως κάποιοι όλο κόλπα κατεργάζονται.

Και ενώ έβαλαν σταγόνες στα δίκτυά τους όταν είναι να ποτίσουν βγάζουν από το σταλάκτη το ρυθμιστή νερού και η σταγόνα γίνεται …μπεκ πάλι βγάζοντας μεγάλες ποσότητες νερού.

Βέβαια, όσοι πιαστούν έχει πρόστιμο 300 ευρώ.

–           Το νερό είναι λίγο και αν δεν ποτίσουν όλοι με σταγόνες, το νερό δε βγαίνει στα υψηλότερα σημεία, μας έλεγε μέλος του ΤΟΕΒ Γ΄Ζώνης Μεσαράς.