Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 15ης  Μαΐου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: