13η Ιουνίου 2018: Τιμές από το Δημοπρατήριο Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

1097

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 13ης Ιουνίου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: