Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 13ης Ιουνίου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: